rukyah

[Arab]

1. pelihatan, pandangan;

2. = rukyatulhilal melihat anak bulan untuk menentukan permulaan Ramadan (Syawal dan Zulhijah);
ahli ~ orang yang menganut hukum wajib berpuasa dengan melihat anak bulan (lawan ahli nisab yang menentukan permulaan puasa menurut perhitungan);
tanda ~ alamat dengan memukul gendang raya dan lain-lain untuk mengumumkan nampaknya anak bulan.

berkongsi