rukiah, rukiat

[Arab] segala yang berhubungan dengan guna-guna (sihir dan lain-lain).

berkongsi