rujuk

[Arab]

1. kembali (kahwin) dengan isteri yang sudah diceraikan mengikut syarat-syarat tertentu;

2. [kiasan] kembali kepada kedudukan atau pendirian yang asal (sebelum daripada itu):
ia tidak mengharapkan pemimpin-pemimpin itu datang menemuinya dan memujuk supaya ia ~ kembali;

merujuk
1. = merujuki berkahwin kembali dengan isteri yang sudah diceraikan:
hatinya bertanya kalau Mahani diceraikan apakah Rusilah akan mahu dirujukinya?

2. melihat untuk meneliti, melihat lebih lanjut:
calon-calon hendaklah ~ kepada risalah-risalah panduan;
jika hendak mengetahui segala lapangan hisab, hendaklah dirujuk kepada karya Euler;

merujukkan mengemukakan untuk dikaji, memanjangkan (kepada):
beliau menganjurkan supaya rang undang-undang itu dirujukkan kepada jawatankuasa pilihan;
hakim besar ~ semula perkara itu kepada mahkamah rendah;

berkongsi