rugat

[Brunei] tertanggal daripada sesuatu bahagian (benda dan lain-lain), tercabut.

berkongsi