rudin

[Jakarta] habis harta bendanya, miskin benar, papa:
apabila serangan selesai ia mendapati dirinya ~.

berkongsi