ruadat

[arkaik] [Arab] perihal menyatakan hormat, penyataan (pemakluman) hormat;

rudah.

berkongsi