rongkong I

rangkungan, tenggorokan;

kerongkongan, rongkongan
1. pembuluh nafas di leher;

2. halkum, lekum, tenggorokan;

3. saluran di leher (makanan masuk ke perut melaluinya):
makanan itu masuk ke dalam ~ lalu ke perut;
rongkongan mengadap hilir
(peribahasa) susah mendapat rezeki;
rongkongan mengadap mudik (peribahasa) [Minangkabau] mudah mendapat rezeki;
berair rongkongan (peribahasa) [Minangkabau] mendapat rezeki;
pembuluh rongkongan (peribahasa)
a) orang yang mendatangkan untung;
b) mata pencarian.

berkongsi