roman III

tangkai padi;
penyapu ~ sejenis penyapu yang dibuat daripada tangkai padi dan lain-lain.

berkongsi