rol I

[Indonesia-Belanda] tugas tertentu (dalam kerja, lakonan, dan lain-lain), peranan:
memegang ~ utama.

berkongsi