rohaniah

[Arab]

1. berkenaan dengan roh, rohani:
secara ~, manusia itu bebas;

2. kerohanian:
nilai-nilai hidup ~.

berkongsi