rodek

[Kedah] menjolok (merodok) sesuatu dengan menggunakan kayu yang panjang.

berkongsi