robok II

merobok makan di dalam sahaja di luar tidak nampak (penyakit dan lain-lain).

berkongsi