ringkas

1. tidak banyak mengambil tempat (kecil):
lipat baju itu supaya ~;

2. tidak panjang, pendek, singkat (cerita, karangan, dan lain-lain):
laporan yang ~;
penerangan ~ diberikan kepada semua pegawai;
jalan ~
jalan yang singkat;
huruf ~ kependekan (singkatan);
~nya pendeknya;
~ tegas = tegas ~ pendek dan padat (keterangan dan lain-lain);

3. tidak banyak olahnya (bicaranya dan sebagainya), tidak cerewet:
orangnya ~ dan mudah diajak berunding;

meringkaskan
1. menjadikan ringkas, menjadikan kecil supaya tidak mengambil tempat:
benda itu diringkaskan supaya masuk ke dalam beg;

2. memendekkan, menyingkatkan (cerita, laporan, pembicaraan, dan lain-lain), mengikhtisarkan:
~ karangan;
~ pembicaraan;

berkongsi