ringkai I

kering benar (daun dan lain-lain);
~ ringan kering serta ringan;

meringkai menjadi kering benar;

meringkaikan mengeringkan.

berkongsi