ringgit II

gerigi atau rigi-rigi (pada tepi roda pemetik api dan lain-lain);

beringgit, beringgit-ringgit bergerigi, berigi-rigi;

meringgiti membuat ringgit-ringgit (pada besi dan lain-lain);
besi baik diringgiti (peribahasa) perihal sesuatu yang sudah baik dibaiki lagi.

berkongsi