rima II

(Ast) rekahan yang kelihatan di permukaan planet atau satelit.

berkongsi