rikaz

[Arab] bahan galian seperti bijih emas, perak dan minyak:
zakat ~;
undang-undang ~
undang-undang mengenai bahan-bahan galian (seperti minyak dan bijih). riket (rikt) sejenis penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin D (biasanya dialami semasa bayi dan kanak-kanak) yang mengakibatkan tulang menjadi lembut dan seterusnya bengkok (seperti pada kaki pengkar).

berkongsi