relak

[Terengganu] pamor (pada keris dan lain-lain), urat (pada kayu).

berkongsi