rekonstruksi

perbuatan membentuk gambaran, misalnya tentang sesuatu peristiwa lalu dengan mengumpulkan dan menjalinkan maklumat yang (dapat) diperoleh;

merekonstruksi membuat rekonstruksi:
satu usaha sedang dibuat untuk ~ syair.

berkongsi