rebut

~ rampas bermacam-macam perampasan (perompakan, penyamunan);

berebut berlumba-lumba (berdahuluan) untuk mengambil sesuatu:
~ kuasa;
~ tempat;
~ (dengan) malam
sudah mulai malam;
~ mulut bertengkar, berbantah;
~ nama berlumba-lumba untuk mendapat kemasyhuran;
~ (dengan) senja sudah mulai senja;
~ tinggi atas-mengatasi;
~ rampas bertanda beti (peribahasa) semua perkara baharu boleh diputuskan sesudah cukup buktinya;

berebut-rebut berbuat banyak kali, berebut antara orang banyak, berlumba-lumba (memperoleh, mengambil, dan lain-lain):
orang ramai ~ hendak pulang;
beberapa ekor ayam sedang ~ makan;
mereka ~ menghendakkan hadiah itu;

berebut-rebutan, berebutan saling mengambil atau mendapatkan sesuatu dengan paksa (susah payah):
Majid dengan kawan-kawannya ~ macam anak kecil merebut gula-gula;

merebut
1. mengambil (mendapatkan, memperoleh) sesuatu dengan kekerasan:
dengan cepat ia ~ senjata itu daripada penjahat;
yang muda hendak ~ kerajaan abangnya;

2. mengambil (negeri, tempat, dan lain-lain) dengan kekuatan senjata, merampas:
beberapa tempat penting sudah dapat direbut kembali oleh pasukan kita;

3. mendapat sesuatu dengan susah payah (seperti dalam perlumbaan dan lain-lain):
pasukan kita dapat ~ kembali Piala Thomas;

4. [kiasan] mengambil, memikat, menarik:
sastera itu mendapat kesempatan ~ kedudukannya lebih daripada semasa zaman klasik;
nama Hamka pada masa ini telah dapat ~ hati para pembaca dengan cerita-cerita pendek;

merebuntukan, memperebuntukan mengusahakan sungguh-sungguh (memperjuangkan) untuk merebut sesuatu:
India dan China berperang ~ Himalaya;
anakku inilah yang kelak akan diperebuntukan oleh segala perempuan di seluruh Tanah Jawa;

berkongsi