ratu

1. raja (perempuan):
~ Elizabeth;

2. permaisuri;

3. [sastera lama] raja:
~ Majapahit;

4. [kiasan] gelaran kepada pemenang wanita dalam peraduan kecantikan dan lain-lain:
~ cantik;
~ fesyen;
~ kebaya;
~ sanggul;

beratukan mengabdikan diri kepada ratu, beratu kepada:
anak buah Patrik Aria Gajah Mada yang ~ Raden Galuh Wi Kesuma.

berkongsi