rasialisme

1. layanan berat sebelah atau sikap bermusuhan terhadap seseorang berasaskan keturunan bangsanya, misalnya satu kaum mendapat layanan yang lebih istimewa daripada kaum yang lain;

2. fahaman yang menekankan bahawa suku kaum sendiri sahaja yang paling unggul.

berkongsi