ranting

1. bahagian cabang yang kecil-kecil, cabang daripada cabang:
dibukanya baju, disangkutnya pada ~ kayu mati;

2. cawangan, anak cabang (pertubuhan, perkumpulan, dan lain-lain);
~ Bank Rakyat cawangan Bank Rakyat;
Partai Rakyat R~ Johor Baharu;

3. bukan utama (tidak penting):
perkara-perkara ~ dalam agama Islam;
di mana ~ dipatahkan, di situ air disauk
(peribahasa) seseorang itu harus menurut adat resam negeri yang didiaminya;
ingat ~ yang akan melenting, dahan yang akan mencucuk, duri yang akan mengait (peribahasa) dalam sebarang pekerjaan hendaklah selalu ingat kalau-kalau ada bahaya atau kesusahan;

beranting ada rantingnya:
pokok itu mulai bercabang dan ~ ;
lari ~
lari berangkai;

meranting
1. seperti ranting, tegak menganjur ke atas:
kakinya naik ~ ke atas;

2. kering, meranggas (tidak berdaun lagi):
pohon-pohon mulai ~;
kurus ~
kurus kering;

3. memangkas (menggunting atau memotong hujung) ranting tanam-tanaman:
~ pokok pagar;

4. menjadi cabang yang kecil-kecil:
kritikan yang berpusat pada teks ini ~ dan membesar menjadi pohon rimbun strukturalisme.

berkongsi