rama

[Jawa], [sastera lama] ayah(anda), bapa.

berkongsi