ralat I

1. tidak betul, keliru, salah, silap;

2. kesalahan cetakan (tulisan dan lain-lain).

berkongsi