rakyat

1. seluruh penduduk sesebuah negara (sebagai syarat mendirikan sesuatu pemerintahan):
~ Malaysia terdiri daripada berbagai-bagai kaum;
dewan ~
dewan yang mewakili suara rakyat dalam sistem pemerintahan demokrasi;
wakil ~ ahli dewan rakyat;

2. anak buah, orang-orang sebawahan:
setahun sekali penghulu menjamu ~nya;

3. orang kebanyakan, orang ramai, orang biasa:
padang permainan untuk ~;
ia keturunan ~, bukan keturunan raja;
cerita ~
cerita yang diceritakan untuk orang biasa;

4. pasukan perang, bala tentera:
maka baginda pun berangkat diiringi oleh seluruh ~ lengkap dengan senjatanya;

5. [Pahang], [bahasa percakapan] orang asli;
~ jelata (jembel, marhaen, murba) orang kebanyakan (bukan golongan bangsawan);

merakyat tersebar luas kepada rakyat:
budaya ilmu dan tradisi pengajian telah meluas dan ~, lalu dengan itu pecahlah monopoli pujangga istana sebagai elit ilmuwan;

merakyatkan menyebarluaskan ilmu, amalan dan sebagainya kepada rakyat:
ilmu kebudayaan harus dirakyatkan agar ilmu itu tidak menjadi urusan sarjana, kaum elit dan golongan cendekiawan semata-mata;

kerakyatan
1. perihal rakyat;

2. demokrasi;

3. [arkaik] kewarganegaraan:
~ akan diberikan kepada orang dagang di negeri ini.

berkongsi