rakus

1. gelojoh, lahap:
alangkah ~nya ia memakan juadah itu;

2. [kiasan] selalu hendak banyak-banyak, loba, serakah, tamak:
~ akan kekayaan;
sangat ~ dan loba terhadap bahan-bahan hidup;

kerakusan
1. kegelojohan, kelahapan:
ia tahu benar akan perangai pemuda itu, pantang larangnya, kekuatannya, kelemahannya, ~nya, dan lain-lain;

2. kelobaan, ketamakan:
untuk mengubah sikap dan ~ peribadi kepada sikap berbudi bahasa dan berkasih sayang;

perakus orang yang sangat rakus (gelojoh, loba, tamak, dan lain-lain).

berkongsi