rakap I

1. besi tempat memijak (meletakkan kaki) ketika menunggang kuda, sanggurdi;

2. pengayuh basikal.

berkongsi