rakaat

[Arab] bahagian dalam sembahyang (satu kali berdiri, satu kali rukuk dan dua kali sujud):
sembahyang asar terdiri daripada empat ~ .

berkongsi