ragi III

meragi
1. mengadun (rempah dan lain-lain), mencampur:
minta tolong dia ~ rempah kambing;

2. [Kelantan] mencampur sesuatu untuk dibahagi sama rata.

berkongsi