ragang I

meragang
1. memanjat (dengan memegang):
ia jatuh ~ pagar;
pokok ~
pokok yang memanjat pada benda-benda lain;

2. menyerang dan menyerbu (kota dan lain-lain), merangsang;
~ gawe (Palembang) menggunakan kekerasan terhadap perempuan, memperkosa perempuan.

berkongsi