raga II

[Jawa] badan:
seolah-olah jiwa seni yang ada pada ~ Abdul Aziz dulu sungguh-sungguh telah bertukar;
jiwa dan ~.

berkongsi