radas

alat, perkakas:
makmal merupakan woksyop yang istimewa dan di dalamnya ada perkakas sains atau ~;

beradas menggunakan radas, ada radas:
permanian ~ dijalankan terhadap binatang untuk mendapatkan baka yang lebih baik.

berkongsi