rada

= rada-rada [Jakarta] agak, sedikit;
~ gila agak gila;
kain-kain yang ~ halusan kain-kain yang agak halus.

berkongsi