rabut II

berabut [Brunei] tergesa-gesa, lekas, pantas.

berkongsi