Rabiulawal

[Arab] bulan ketiga dalam tahun Hijrah yang mengandungi 29 hari.

berkongsi