rabbani

[Arab] yang berkaitan dengan Tuhan, ketuhanan:
generasi ~.

Rabbi [Arab] Tuhan yang memiliki diriku:
ya Allah, ya ~.

Rabbulalamin [Arab] Tuhan empunya seluruh alam, Tuan (pemilik dan penguasa) seluruh alam.

berkongsi