putat

sejenis tumbuhan;
jenis-jenisnya:
~ air sejenis tumbuhan (pokok), Barringtonia conoidea;
~ darat = ~ bukit = ~ gajah = ~ rimba
sejenis tumbuhan (pokok renek), Barringtonia sumatrana;
~ gajah = ~ hutan = ~ tuba
sejenis tumbuhan (pokok), Barringtonia scortechini;
~ hutan = ~ bukit putih = ~ darah = ~ gajah = ~ talang
sejenis tumbuhan (pokok kecil), Barringtonia macrostachya;
~ kampung = ~ darat = ~ kedul = ~ padi
sejenis tumbuhan (pokok kecil), Barringtonia racemosa;
~ laut = ~ air = ~ gajah
sejenis tumbuhan (pokok), peratun, Barringtonia asiatica;
~ gajah
sejenis tumbuhan (pokok kecil), Barringtonia fusiformis;
akar ~
sejenis tumbuhan (pokok memanjat), akar mentadu, akar telur bujuk, dagan, dagum, serapat akar, telinak, Gnetum tenuifolium.

berkongsi