purus III

[Kedah] lidi (kelapa), bilah-bilah yang halus;

= puris.

berkongsi