purata

nilai yang diperoleh dengan membahagikan jumlah sebilangan kuantiti dengan bilangan kuantiti tersebut, hitung panjang;

memuratakan mengira secara purata:
jika dipuratakan, hasil bijirin seekar yang diperoleh ialah 20.8 pikul;

pemurataan proses atau perbuatan menilai (menghasilkan dan sebagainya) sesuatu secara purata.

berkongsi