puntal

berpuntal-puntal
1. bergulung-gulung seperti dipintal-pintal:
urat yang ~;
rambutnya ~;

2. beberapa gulung benang (tali dan lain-lain):
~ benang;

memuntal
1. menggulung di tangan atau kayu (benang, tali, dan lain-lain), menggelendong, mengumpar:
~ tali sabut;

2. menyingkatkan, memendekkan, meringkaskan (perkara, urusan, dan lain-lain);
puntalan gulungan (benang, tali, dan lain-lain).

berkongsi