punding

[arkaik] kusutan atau simpulan (tali, benang, dan lain-lain).

berkongsi