punci

[sastera lama] baiklah, mujur benar, untunglah:
sekali-sekali tiadalah aku melihat ia membesarkan dirinya baik daripada kelakuannya ataupun pakaiannya, ~ orang-orangnya yang memakan gajinya memakai seperti orang besar-besar.

berkongsi