pulut II

1. = beras ~ = sipulut [Minangkabau] sejenis bijian seperti beras tetapi lebih berkanji, beras ketan;

2. sejenis penganan yang dibuat daripada beras ketan;
jenis-jenisnya:
~ dakap, ~ kacau, ~ kuning (kunyit), ~ kinta, ~ panggang, ~ udang, ~ urap, dan lain-lain;dilihat ~, ditanak berderai (peribahasa) [Minangkabau] apa yang kelihatan pada lahirnya berlainan dengan keadaan sebenarnya (kelihatan sebagai orang kaya tetapi sebenarnya miskin dan lain-lain);
sebab ~ santan binasa sebab mulut badan binasa (peribahasa) perkataan yang tajam itu kerap kali mendatangkan kecelakaan kepada diri sendiri.

berkongsi