pulas VI

~ keladi sejenis ikan laut, Caranx sexfasciatus.

berkongsi