puitis

bersifat puisi:
nama yang ~;
pilihan kata dan pengucapan yang ~;

kepuitisan keadaan puitis:
~ bahasanya dapat dilihat melalui banyaknya pilihan kata yang mempunyai pertalian bunyi.

berkongsi