pugas

memugas [Sabah] meronta-ronta untuk melepaskan diri daripada sesuatu:
pemuda itu akhirnya dapat ~ daripada ikatan yang membelenggu kaki dan tangannya.

berkongsi