provos

ketua bagi sesetengah kolej universiti:
P~ ITM Cawangan Sabah.

berkongsi