provinsialisme

faham (gerakan, semangat, dan sebagainya) kedaerahan.

berkongsi