prospek

1. kemungkinan atau peluang untuk mencapai kejayaannya akan datang:
rencana ini menumpukan perbincangan kepada beberapa isu, masalah, ~, dan strategi pembangunan industri desa;

2. harapan untuk terus maju dalam kerjaya.

berkongsi